Проблеми ендокринної патології

«ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ» медичний науково-практичний журнал

Журнал в міжнародній базі даних 

 

ДІАБЕТИЧНІ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ: ВАРІАНТИ ПЕРЕБІГУ ТА ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ.

Тихонова Т. М., Смілка Ю.М. №3-2019

Діабетична периферична полінейропатія (ДПН) відноситься до найбільш частих та важких ускладнень цукрового діабету (ЦД). З'являючись на будь-якому етапі еволюції ЦД, полінейропатія визначає тяжкість перебігу основного захворювання та нерідко призводить до інвалідизаціі хворих. Серед уражень периферичної нервової системи за ЦД, зазвичай, виділяють діабетичну сенсомоторну полінейропатію та автономну нейропатію.

Важливе практичне значення має діабетична автономна нейропатія (ДАН), розвиток якої надає істотний вплив не тільки на перебіг ЦД, посилюючи метаболічні порушення, але і на психоемоційний стан хворих, їх соціальну адаптацію, обумовлює обмеження професійної діяльності та нерідко чинить травмуючий ефект з відповідними психоемоційними наслідками аж до розвитку психічних розладів. Найчастішою формою ДПН визнана хронічна симетрична сенсомоторна полінейропатія (ХССМПН), яка проявляється відчуттями оніміння, мерзлякуватості, поколювання та/або болем в кінцівках, окрім того спостерігаються симетричні порушення всіх видів чутливості (больової, температурної, тактильної і вібраційної) — в зонах по типу «шкарпеток» і «рукавичок». Переважна більшість хворих з ХССМПН відзначають емоційний дискомфорт, проблеми при спілкуванні, у тому числі і в сім'ї та, в загальному, показують більш низькі показники якості життя, ніж такі у хворих на ЦД за відсутності ДПН. При порушенні чутливості пальців рук та виникнення інших нейропатичних проявів використання портативних глюкометрів і тонких тест-смужок при проведенні заходів щодо самоконтролю може викликати у хворих певні труднощі. Для осіб з порушеннями чутливості пальців доцільно засто­сування тест-смужок BIONIME Rightesttm, конструкція яких забезпечує зручність при їх використанні.

К л ю ч о в і с л о в а : діабетична периферична полінейропатія, якість життя.

 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ.

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. - №4-2018

Цукровий діабет (ЦД) призводить до зниження якості життя (ЯЖ) хворих порівняно з такою у практично здорових осіб. Виділяють неспецифічні та специфічні для ЦД чинники, що призводять до зниження ЯЖ. Основним компонентом навчання хворих на ЦД, яке повинно бути спрямоване на формування гармонічного типу ставлення до своєї хвороби, є навчання самоконтролю глікемії індивідуальними приладами (глюкометрами). За виробничими та експлуатаційними характеристи­ками варто виділити глюкометри ТМ BIONIME та ТМ GAMMA, користувачі яких, завдяки сучасному обладнанню, набувають «відчуття впевненості та захищеності», що в підсумку сприяє підвищенню ЯЖ. Дистриб’ютором продукції ТМ BIONIME та ТМ GAMMA в Україні є компанія «Долфі-Україна».

К л ю ч о в і с л о в а : цукровий діабет, якість життя, самоконтроль, глюкометри.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ГЛІКЕМІЇ — ПРОБЛЕМИ ТА ПОМИЛКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. - №3-2018

На даний час згідно з багаторічним досвідом та результатами численних досліджень доцільність проведення самоконтролю не викликає сумніву. Незважаючи на широке використання глюкометрів, при їх експлуатації виникає коло питань, пов’язаних з можливими проблемами та помилками застосу­вання. Зазначене, зазвичай, впливає на точність показників або їх оцінку, що може стати передумова­ми для призначенням неадекватних лікувальних заходів.

Отримання невірних результатів при застосуванні глюкометрів, переважно пов’язані з помилками користувача, на частку яких припадає майже 90 %. В інших випадках причиною невірних результа­тів є приладові, медичні, форс-мажорні (наприклад, при використанні приладу і тест-смужок в екстремальних кліматичних умовах) та інші чинники. Глюкометрами вибору, умови і правила використання яких зводять до мінімуму виникнення помилок, являються глюкометри BIONIME Rightest® та ТМ GAMMA.

К л ю ч о в і с л о в а : цукровий діабет, глікемія, самоконтроль, глюкометри.

 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ГЛІКЕМІЇ.

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. - № 2-2018.

Ефективним засобом самоконтролю глікемії на сьогодні визнано використання глюкометрів, які за своїми характеристиками повинні відповідати сучасним міжнародним стандартам. Серед існуючих вимог до індивідуальних приладів вимірювання цукру в крові найважливішими визначені точність вимірювання, маленький розмір тест-смужок, зручний розмір глюкометра, легкість читання резуль­татів на дисплеї, можливість визначати рівень глікемії в інших зонах крім пальця, пам’ять приладу (із зазначенням дати і часу забору крові), легкість у використанні глюкометра і тест-смужок, несклад­ність кодування або вибір приладу без необхідності вводити код. До індивідуальних приладів, що повністю відповідають існуючим вимогам та забезпечують точність отриманих показників, належать глюкометри BIONIME Rightest®.

К л ю ч о в і с л о в а : цукровий діабет, самоконтроль, глюкометри.

 

 

ТОЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ГЛІКЕМІЇ — ОСНОВНА СКЛАДОВА САМОКОНТРОЛЮ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ.

 Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. - № 1-2018.

Ефективність лікування цукрового діабету безпосередньо пов’язана з проведенням хворим систе­матичного самоконтролю. Показником, що вимагає постійного вимірювання, визнаний рівень глюкози в крові.

Впродовж багатьох років для проведення самостійного тестування глікемії пропонується великий спектр портативних приладів – глюкометрів. Частота тестування показників цукру крові визначають­ся низкою факторів. Для прийняття відповідних рішень щодо корекції терапевтичних заходів вкрай важлива точність вимірювань. Засобами вибору, що забезпечують точність отриманих показників, відповідно до результатів багатьох досліджень, визнані на сьогодні глюкометри BIONIME Rightest®.

Ключові слова: цукровий діабет, глікемія, самоконтроль, глюкометри.

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛІКЕМІЇ: ФЕРМЕНТАТИВНІ МЕТОДИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ.

Тихонова Т. М., Смілка Ю. М., Хижняк О. О. - №4-2017

Наявність низки методів визначення глюкози у крові обумовлює необхідність оптимального ви­бору для отримання точних показників. Найбільше поширення зараз отримали ферментативні ме­тоди. Кожен з них має як переваги, так і недоліки. На сьогодні з найбільш точних кількісних методів визнаний глюкозооксидазний, що обумовлено його високою специфічністю та простотою виконання. Прикладом поєднаного застосування сучасних технологій є глюкометри BIONIME Rightest®. У тест-смужках зазначених глюкометрів, що випускаються за запатентованою технологією із сплавів благо­родних металів, використовується фермент глюкозооксидаза. Окрім того, конструкція тест-смужки запобігає втраті електричного сигналу. Все вищезазначене при використанні глюкометрів BIONIME Rightest® забезпечує високу точність вимірювань.

Ключові слова: цукровий діабет, глікемія, ферментативні методи, глюкометри.

Безкоштовна гаряча лінія

з 9:00 до 18:00 по буднях,
ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
у межах україни